INFO: +420 572 646 121 | ou@obec-banov.cz
Dnes je 12. července 2024 a svátek má Bořek 24°C | Zítra Markéta 22°C

Sběrný dvůr

-

Odpadové služby

Nadpis článku

SBĚRNÝ DVŮR 2024

Sběrný dvůr je umístěn v horní části areálu pálenice.

Otevřen je vždy v sobotu od 8 do 11 hodin – celoročně.

Ve středu je sběrný dvůr otevřen od 15 do 17 hodin, a to od 1.4. do 30.11. kalendářního roku. V ostatních měsících je sběrný dvůr ve středu uzavřen.

Změny provozní doby 2024:

 • v sobotu 30.3. zavřeno (Velikonoce)
 • ve středu 1.5. zavřeno (státní svátek)
 • ve středu 8.5. zavřeno (státní svátek)
 • v sobotu 6.7. zavřeno (státní svátek)
 • v sobotu 28.9. zavřeno (státní svátek)
   

Od 1.7.2023 platí pro vjezd do sběrného dvora nová odpadová karta. 

Kartu si vyzvedněte na OÚ Bánov. 

 

Důležitá upozornění:

 • Sběrný dvůr slouží pouze občanům obce Bánov - fyzickým osobám. Právnické osoby nemohou odevzdávat odpad do sběrného dvora obce Bánov.
 • Při vstupu do dvora předložte odpadovou kartu. (Vydává se na OÚ).
 • Obec není povinna přebírat stavební suť. Přebírá pouze malé množství suti tj. do 0,5 m3/domácnost/rok. Odevzdání většího množství suti si je povinen občan zajistit sám, a to zákonným způsobem (např. odevzdáním na skládce Prakšická, Uherský Brod).
 • V celém prostoru je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
 • Je zakázáno vynášet navezené odpady.
 • Do areálu mají mimo provozní dobu zakázaný vstup i vjezd nepovolané osoby.
 

3.1.1 Specifikace přijímaných odpadů

Katalog. číslo

Název odpadu

Kateg.

16 01 03

Pneumatiky

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 28

Barvy, tiskař. barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č. 20 01 27

 

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 10 33

 

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O

20 01 39

Ostatní plasty

O

20 01 40

Kovy

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad (kompostovatelný odpad)

O

20 03 07

Objemný odpad

O

13 02 06

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

N

13 02 07

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

N

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

20 01 13

Rozpouštědla

N

20 01 14

Kyseliny

N

20 01 15

Zásady

N

20 01 19

Pesticidy

N

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 

20 01 26

Jedlý olej a tuk

N

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

N

20 01 33

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

N


 

Sledujte nás i na sociálních sítích