INFO: +420 572 646 121 | ou@obec-banov.cz
Dnes je 22. května 2024 a svátek má Emil 16°C | Zítra Vladimír 19°C

Zpravodaj info

Bánovský zpravodaj

 

Hotová čísla BZ: https://obec-banov.cz/obec/zpravodaj

Termíny uzávěrek

uzávěrky BZ v daném roce:

BZ 1  26. února 2024
BZ 2  27. května 2024
BZ 3  26. srpna 2024
BZ 4  11. listopad 2024
Jak zaslat příspěvek

Příjímáme příspěvky do Bánovského zpravodaje a to nejlépe prostředníctvím e-mail schránky zpravodaj.banov@seznam.cz .

V případě, že nemáte možnost elektronického zpracování, přineste svůj příspěvek na OU.

Příspěvky do BZ se týkají veřejného života v obci. Hlavními kritérii jsou :

  1. uvedení jména a příjmení autora
  2. slušná forma obsahu
  3. důležitost
  4. věcnost
  5. aktuálnost
  6. pravdivost

Redakční rada

Redakční radu BZ tvoří předseda rady a dva člené rady. Důležitým spolupracovníkem redakce BZ je jazykový lektor. Konkrétní osoby jsou uvedeny níže.
Bánovský zpravodaj bude vycházet 4x ročně. Bude informovat o dění na Obci i v obci. BZ bude otevřen pro názory a slušná vyjádření všech bánovských občanů. Důležitými kritérii pro zveřejnění bude uvedení jména a příjmení autora + č.p. domu, kde bydlí. Očekáváme, že články se budou týkat veřejných záležitostí v obci, budou věcné, aktuální a pravdivé.

Hlavním úkolem rady BZ je zajištění náplně a posouzení obsahu a formy Bánovského zpravodaje. Za „technické" vydání BZ je odpovědný předseda redakční rady BZ a zodpovídá se starostovi obce. Redakční rada BZ je schválena zastupitelstvem obce a její mandát je shodný s mandátem zastupitelstva, tedy 4 roky. Po nových komunálních volbách vzniká i nová redakční rada BZ.

Členové redakční rady BZ pro volební období 2018-2022:

předseda: Kristýna Trechová
technické zpracování:    Marek Mahdal
členové:                 Božena Šopíková, Hana Zálešáková
jazykový lektor:  Mgr. Helena Vystrčilová

schváleno zastupitelstvem obce dne 18.12.2014


Jak se dělá Bánovský zpravodaj

Bánovský zpravodaj  je časopis informující o proběhlém nastávajícím dění v Bánově. Vychází čtvrtletně, vždy začátkem dubna, července, října a před Vánocemi.

Zpravodaj vydává a financuje Obec Bánov, vytváří ho však redakční rada BZ.

To, co se v Bánovském zpravodaji objeví, jsou především  příspěvky od vedení obce, bánovských spolků a sdružení. Do zpravodaje však mohou přispět i bánovští občané. Obsahově si tedy zpravodaj vytvářejí sami Bánovjané. Příspěvky mají být obsahově zajímavé, pravdivé a jsme rádi, když je doprovází fotografie.

Úkolem redakční rady BZ je příspěvky v rámci zpravodaje uspořádat, zpravodaj graficky zpracovat, provést jeho kontrolu a nakonec i jazykovou korekturu. Redakční rada tedy prioritně příspěvky nevytváří. Aktivně však oslovuje přispěvatele a pomáhá vytvářet pravidelné rubriky, které vedle příspěvků Bánovský zpravodaj dotváří (Společenská kronika,události na obci,přehled připravovaných akcí ). Připravujeme také nějaké nové rubriky.

A jak Bánovský zpravodaj vzniká ?

Konkrétně to funguje tak, že předseda redakční rady BZ po uzávěrce příspěvků došlých do e-mailové schránky BZ tyto vytiskne a na následné schůzce redakční rady navrhne uspořádání těchto příspěvků v rámci jednotlivých stran zpravodaje. Členové rady návrhy uspořádání posoudí a ty buď schválí, či předloží jiný návrh. Do obsahu a myšlenek příspěvků rada nezasahuje, dělá však formální a  jazykové  korektury. Obsah a uspořádání příspěvků musí být schválen všeobecnou shodou členů redakční rady BZ. Poté předseda redakční rady vytvoří osnovu BZ, ve které je uvedeno členění příspěvků na jednotlivých stranách BZ a potřebné identifikační údaje jednotlivých příspěvků. Tuto osnovu předává grafickému zpracovateli BZ. Po grafickém vytvoření BZ předseda rady opět svolává schůzku členů rady, na které se provede kontrola grafického zpracování a případné úpravy se na schůzce ihned realizují. Finální podobu po kontrolní schůzce Bánovskému zpravodaji dodá jazyková korektura. A pak již zbývá zajistit tisk potřebného množství čísel BZ tak, aby se dostal do každé bánovské rodiny. Roznášku jednotlivých čísel BZ do domů si zajišťuje již Obec sama.

Obvykle je Bánovský zpravodaj členěn do dvanácti stran. Občas má zpravodaj i  přílohu, která je do zpravodaje vložena formou volného listu. Doplňková reklama  je ve zpravodaji na různých místech, a to podle toho, kde po vložení příspěvků zbylo ještě „bílé“ místo. Samotná reklama zpravodaj v zásadě nefinancuje, má prioritně sloužit jako obchodní informace Bánovjanům. 

Budeme se snažit, aby se zpravodaj líbil i nadále a četl se doslova "jedním dechem".

Proto vám budeme vděčni i za vaše připomínky zaslané do schránky BZ (zpravodaj@banov.cz).

Za redakční radu BZ

Kristýna Dubravová


Ceník inzerce - Informace k inzerci v Bánovském zpravodaji

1. Žádost o inzerci se posílá do schránky Bánovského zpravodaje (zpravodaj.banov@seznam.cz).

2. Žádost obsahuje závaznou objednávku, požadovanou velikost inzerátu (viz níže) a grafické zpracování inzerátu v el. podobě (formát jpg, pdf, ai).

3. Inzerce v Bánovském zpravodaji vychází vždy v černobílém provedení a jde o plošnou inzerci   (ne klasické inzeráty).

4. Minimální rozlišení elektronické podoby inzerátu musí být 300dpi.

5. Grafický návrh inzerce a převedení do elektronické podoby není v ceně, ale nabízíme tuto možnost za poplatek. Grafické zpracování si můžete domluvit na zpravodaj.banov@seznam.cz

6. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a odvíjí se od požadované velikosti inzerátu, viz. platný ceník inzerce na web stránkách Obce Bánov (http://www.banov.cz/zpravodaj/cenik-inzerce/).

7. Po uveřejnění inzerátu v Bánovském zpravodaji vystaví účetní Obce Bánov žadateli inzerce fakturu. Fakturaci, popř, platbu v hotovosti provádí paní Martina Wampulová (tel. 572 646 121).

https://obec-banov.cz/soubor?s=data/files/Zpravodaj/cenik-inzerce-bz.jpeg

Sledujte nás i na sociálních sítích