INFO: +420 572 646 121 | ou@obec-banov.cz
Dnes je 16. června 2024 a svátek má Zbyněk 14°C | Zítra Adolf 21°C

Přehled investic a dotací

Přehled investic a dotací

Přehled dotací a investičních akcí v roce 2022

Rekonstrukce zpevněných ploch hřbitov v obci Bánov

Celkové náklady akce 9 223 295
Dotace z MŽP 6 449 327 Kč

Náklady obce

2 773 968 Kč
 

Nové VO na hřbitově

Celkové náklady obce 390 175 Kč

Náklady obce

390 175 Kč
 

Tenisové kurty v obci Bánov

Celkové náklady akce 6 829 605 Kč
Dotace  MMR 2 000 000 Kč

Náklady obce

4 829 605 Kč
 

Kolumbárium na hřbitově v Bánově

Celkové náklady akce 1 891 378 Kč

Náklady obce

1 891 378 Kč
 

Dotace na kroje pro Bánovjany, náklady 2021

Celkové náklady akce 285 500 Kč

Dotace SZIF

228 400 Kč
 
Náklady obce  57 100 Kč

 

Dotace na výsadbu stromů v Bánově, náklady 2021

Celkové náklady akce 240 500 Kč

Dotace SFŽP

240 500 Kč
 

Dotace na chodník pod školou vlevo, náklady 2021

Celkové náklady akce 586 643 Kč

Dotace MMR

528 560 Kč
 
Náklady obce 58 083 Kč
 
Přehled dotací a investičních akcí v roce 2021

Chodník Zámeček III/4981 + VO u přechodu

Celkové náklady akce 3 944 065 Kč
Dotace z MMR 2 971 131 Kč

Náklady obce

   972 934 Kč
 

Protipovodňové opatření – bezdrátový rozhlas + srážkoměrné čidlo

Celkové náklady obce 2 374 978 Kč
Dotace OPŽP 1 573 155 Kč

Náklady obce

   801 823 Kč
 

Komunikace, chodník a VO pod školou vlevo

Celkové náklady akce 5 304 580 Kč
Dotace  MMR 2 985 771 Kč

Náklady obce

2 318 809 Kč
 

Vodovod K Borkom

Celkové náklady akce 186 650 Kč

Náklady obce

186 650 Kč
 

Dotace na kůrovec a obnovu lesních porostů

Celkové náklady  136 833 Kč

Dotace MZe

136 833 Kč
 

Kanalizace Lán, nová stoka A

Celkové náklady  3 253 968 Kč

Náklady obce

3 253 968 Kč
 

Kamerový systém po obci

Celkové náklady  266 174 Kč

Náklady obce

266 174 Kč
 

Vodní nádrž u Šumáku VN1

Celkové náklady  11 869 324 Kč
Dotace z MZe   7 496 000 Kč

Náklady obce

   4 373 324 Kč
 

Rekonstrukce elektroinstalace a interiéru budovy OÚ

Celkové náklady  7 230 268 Kč
Dotace MMR 3 982 205 Kč

Náklady obce

3 248 063 Kč
 

Realizace prvků ÚSES - LBK 2

Celkové náklady akce 353 042 Kč

Dotace OPŽP

353 042 Kč
 
Přehled dotací a investičních akcí v roce 2020

Výstavba chodníku a parkoviště u MŠ

Celkové náklady akce

3 082 723 Kč

Dotace z MMR

1 293 972 Kč

Náklady obce

1 788 751 Kč

 

Realizace prvků ÚSES – LBK 2

Celkové náklady akce 4 317 570 Kč
Dotace OPŽP 4 317 570 Kč
Náklady obce 0 Kč
 

 

Dětské hřiště Jakubovec

Celkové náklady akce 600 726 Kč
Dotace z MMR 414 000 Kč
Náklady obce 186 726 Kč

 

Dotace na kůrovec a obnovu lesních porostů

Celkové náklady  149 180 Kč
Dotace MZ 149 180 Kč

 

 

Dotace na zaměstnance z ÚP

Celkové náklady  254 996 Kč
Dotace MPSV 254 996 Kč

 

  

Stavební úpravy pálenice budova

Celkové náklady   2 474 110 Kč
Náklady obce  2 474 110 Kč
 

 

Komunikace Ulička

Celkové náklady  4 967 370 Kč
Náklady obce 4 967 370 Kč

 

Zatrubnění potoka v Hoštákách

Celkové náklady  4 749 337 Kč
Náklady obce 4 749 337 Kč

 

 

Sběrný dvůr- povrch asfalt a odvodnění

Celkové náklady  424 420 Kč
Náklady obce 424 420 Kč

 

  

Pálenice – nové parkoviště

Celkové náklady  133 991 Kč
Náklady obce 133 991 Kč

 

Oplocení Mateřské školy

Celkové náklady obce 644 115 Kč
Náklady obce 644 115 Kč


 

Přehled dotací a investičních akcí v roce 2019
Zastřešení kulturního areálu na pálenici
Celkové náklady akce 6 933 314 Kč
Dotace z MMR 2 394 000 Kč
Náklady obce 4 539 314 Kč

 

Dopravní automobil pro hasiče
Celkové náklady akce 1 050 418 Kč
Dotace MZ 450 000 Kč
Dotace ZK 300 000 Kč
Náklady obce 300 418 Kč

 

 Elektroinstalace ZŠ Bánov
Celkové náklady akce  5 293 375 Kč
Dotace MMR 2 570 000 Kč
Náklady obce 2 723 375 Kč

 

Rekonstrukce chodníku s bezbariérovým řešením /Hoštáky/
Celkové náklady akce 4 581 054 Kč
Dotace SFDI 3 067 388 Kč
Náklady obce 1 513 666 Kč
Dotace z ÚP – státní rozpočet
Celkové náklady 255 000 Kč
Dotace MPSV 255 000 Kč

 

Výstavba chodníku + VO Šraňky
Celkové náklady 1 739 963 Kč
Dotace MMR 1 652 390 Kč
Náklady obce 87 573 Kč
 

 

 Cesta Hrad 2. část
Celkové náklady akce 4 584 487 Kč
Dotace MMR 3 109 593 Kč
Náklady obce 1 474 894 Kč

 

Přehled dotací v roce 2018
Rekonstrukce sportově rekreačního areálu v Bánově
Celkové náklady akce 11 267 727 Kč
Dotace z MMR 5 000 000 Kč
Náklady obce 6 267 727 Kč

 

Stavební úpravy hasičské zbrojnice Bánov
Celkové náklady akce 483 156 Kč
Dotace MZ 302 318 Kč
Náklady obce 180 838 Kč
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů
Celkové náklady akce 30 696 Kč
Dotace MZ 23 220 Kč
Náklady obce 7 476 Kč
Přibližování dříví koněm
Celkové náklady akce 6 624 Kč
Dotace MZ 3 932 Kč
Náklady obce 2 692 Kč
Dotace z ÚP – 82,38% podíl ESF a 17,62% podíl SR
Celkové náklady 314 839 Kč
Dotace ESF, MPSV 314 839 Kč
FZŠ – Bánov – Cisternová automobilová stříkačka
Celkové náklady 6 208 830 Kč
Dotace od ZK 500 000 Kč
Dotace MV 2 500 000 Kč
Náklady obce 3 208 830 Kč
Přehled dotací v roce 2017
Dětské hřiště, tam je vždy zábava
Celkové náklady akce 734 968 Kč
Dotace z MMR 400 000 Kč
Náklady obce 334 968 Kč
Zateplení objektu pošta č. 428
Celkové náklady akce 2 300 038 Kč
Dotace MŽP 789 039 Kč
Náklady obce 1 510 999 Kč
Hospodaření v lesích – sazenice, prořezávky
Celkové náklady akce 124 552 Kč
Dotace ZK 110 442 Kč
Náklady obce 14 110 Kč
Přibližování koněm v lese
Celkové náklady akce 17 722 Kč
Dotace MZ 4 873 Kč
Náklady obce 12 849 Kč
Dotace z ÚP – 82,38% podíl ESF a 17,62% podíl SR
Celkové náklady 97 945 Kč
Dotace ESF 97 945 Kč
Dotace hasiči na opravu hasičského auta
Celkové náklady 10 866 Kč
Dotace od ZK 10 840 Kč
Náklady obce 26 Kč
Přehled dotací v roce 2016
Snížení energetické náročnosti VO obce Bánov
Celkové náklady akce 2 595 013 Kč
Dotace MPO 1 287 221 Kč
Náklady obce 1 307 792 Kč
Oprava místní komunikace Lán
Celkové náklady akce 2 214 263 Kč
Dotace MMR 1 000 000 Kč
Náklady obce 1 214 263 Kč
Oprava kostelní zdi
Celkové náklady akce 391 741 Kč
Dotace z MZE 183 349 Kč
Náklady obce 208 392 Kč
Modernizace sběrného dvora
Celkové náklady akce 1 996 790 Kč
Dotace OPŽP 1 585 713 Kč
Náklady obce 411 077 Kč
Hospodaření v lesích - sazenice, prořezávky
Celkové náklady akce 88 283 Kč
Dotace ZK 85 230 Kč
Náklady obce 3 053 Kč
Přibližování koněm v lese
Celkové náklady akce 20 736 Kč
Dotace MZ 5 184 Kč
Náklady obce 15 552 Kč
Dotace z ÚP – 82,38% podíl ESF a 17,62% podíl SR
Celkové náklady 499 802 Kč
Dotace ESF 499 802 Kč
Dotace hasiči na technickou prohlídku hasičského auta
Celkové náklady 26 207 Kč
Dotace od ZK 23 369 Kč
Náklady obce 2 838 Kč
Přehled dotací v roce 2015
Revitalizace zeleně v Bánově
Celkové náklady akce 1 692 378 Kč
Dotace SFŽP 1 231 149 Kč
Náklady obce 461 229 Kč
Rekonstrukce chodníku ulice Hlavní
Celkové náklady akce 2 653 879 Kč
Dotace MMR 600 000 Kč
Náklady obce 2 053 879 Kč
Oprava kaple Sv. Cyrila a Metoděje a oprava kamenného kříže
Celkové náklady akce 160 519 Kč
Dotace z MMR 106 786 Kč
Náklady obce 53 733 Kč
Hospodaření v lesích – sazenice, prořezávky
Celkové náklady akce 195 655 Kč
Dotace ZK 151 655 Kč
Náklady obce 44 000 Kč
Přibližování koněm v lese
Celkové náklady akce 6 198 Kč
Dotace MZE 4 582 Kč
Náklady obce 1 616 Kč
Dotace z ÚP – 85% podíl ESF a 15% podíl SR
Celkové náklady 961 042 Kč
Dotace ESF 961 042 Kč
Dotace hasiči na technickou prohlídku hasičského auta
Celkové náklady 21 272 Kč
Dotace ZK 18 000 Kč
Náklady obce 3 272 Kč
Přehled dotací v roce 2014
Snížení prašnosti v obci Bánov – nákup čistícího stroje Muticar M27
Celkové náklady akce 3 351 700 Kč
Dotace SFŽP 2 988 900 Kč
Náklady obce 362 800 Kč
Komplexní revitalizace středu obce Bánov
Celkové náklady akce 8 097 935 Kč
Dotace ROP Střední Morava 6 777 370 Kč
Náklady obce 1 320 565 Kč
Prkna co znamenají svět – rekonstrukce pódia v ZŠ
Celkové náklady akce 628 431 Kč
Dotace z MMR 390 924 Kč
Náklady obce 237 507 Kč
ZTV II/2 – zhotovení vodovodu
Celkové náklady akce 389 596 Kč
Dotace od ZK (2.místo vesnice ZK) 300 000 Kč
Náklady obce 89 596 Kč
Oprava sochy Sv. Jana Nepomuckého i s podstavcem
Celkové náklady akce 69 511 Kč
Dotace z Fondu kultury ZK 38 200 Kč
Náklady obce 31 311 Kč
Kniha Bánov – Kroniky promlouvají, autor Radek Jančář
Celkové náklady akce i s prezentací 244 692 Kč
Úhrada nákladů na prezentaci od MZ 50 000 Kč
Náklady obce 194 692 Kč
Dotace z ÚP – 85% podíl ESF a 15% podíl SR
Celkové náklady 602 000 Kč
Dotace 602 000 Kč
Dotace hasiči na technickou prohlídku hasičského auta
Celkové náklady 19 108 Kč
Dotace od ZK 16 000 Kč
Náklady obce 3 108 Kč
Dotace na zpracování nového LHP
Celkové náklady 72 811 Kč
Dotace od ZK 48 300 Kč
Náklady obce 24 511 Kč
Přehled dotací v roce 2013
Kanalizace a ČOV
Celkové náklady 67 094 783 Kč
Dotace MZ 36 680 000.00
Dotace ZK 5 907 000.00
Hospodaření v lesích – obnova porostu
Celkové náklady 287 300 Kč
Dotace ZK 171 010 Kč
Mimořádné výdaje pro JSDH – povodně 6/2013
Celkové náklady 95 890 Kč
Dotace ZK 80 100 Kč
Automatizace knihoven – VISK 3
Celkové náklady 27 970 Kč
Dotace MK 16 000 Kč
Stavební úpravy MŠ
Celkové náklady 2 190 600 Kč
Dotace SZIF – SR 326 340 Kč
Dotace SZIF – EU 1 305 360 Kč
Přehled dotací v roce 2012
Restaurování „Pomniku obětem I. a II. sv. války
Celkové náklady 31 000 Kč
Dotace od Fond kultury ZK 20 000 Kč
Vydání brožury „Paměti českoslov. paraskupin“
Celkové náklady 28 856 Kč
Dotace od Fond kultury ZK 15 000 Kč
Přehled dotací v roce 2011
Oprava komory
Celkové náklady 354 082 Kč
Dotace MK 150 000 Kč
Dotace od Fond kultury ZK 100 000 Kč
Přehled dotací v roce 2010
Stavební úpravy ZŠ – zateplení
Celkové náklady 4 258 979 Kč
Dotace SFŽP – EU 2 098 466 Kč
Dotace SFŽP – SR 123 439 Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ 2. část
Celkové náklady 1 314 504 Kč
Dotace SZIF – EU 821 086 Kč
Dotace SZIF – SR 205 272 Kč
Zahrada „Očima dětí“– MŠ
Celkové náklady 214 755 Kč
Dotace MMR 150 000 Kč
Rekonstrukce tří křížů
Celkové náklady 210 960 Kč
Dotace MMR 131 000 Kč
Lesní technika – příkopové rameno
Celkové náklady 319 000 Kč
Dotace SZIF – EU 95 915 Kč
Dotace SZIF – SR 31 972 Kč
Přehled dotací v roce 2009
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ – 1. část
Celkové náklady 1 744 399 Kč
Dotace MMR 300 000 Kč
Přehled dotací v roce 2008
Obnova zahrady MŠ
Celkové náklady 478 782 Kč
Dotace MMR 300 000 Kč
Přehled dotací v roce 2007
Stavba DCHB – realizace v letech 2005–2007
Celkové náklady 31 328 902 Kč
Dotace MMR 16 000 000 Kč
Rekonstrukce střechy domu č. 428
Celkové náklady 619 545 Kč
Dotace od Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství 301 000 Kč
Přehled dotací v roce 2006
Rekonstrukce ZŠ Bánov
Celkové náklady 19 305 074 Kč
Dotace MF 19 000 000 Kč
Kopie sochy Sv. Jana Nepomuckého
Celkové náklady 610 855 Kč
Dotace od Fond kultury ZK 170 000 Kč
Hospodaření v lesích
Celkové náklady 93 376 Kč
Dotace ZK 85 312 Kč
Přehled dotací v roce 2005
Rekonstrukce sochy Sv. Jana Nepomuckého
Celkové náklady 290 709 Kč
Dotace od Fond kultury ZK 140 000 Kč
Bánov střed obce – Parkoviště
Celkové náklady 906 232 Kč
Dotace ZK 159 000 Kč
Rekonstrukce střech MŠ
Celkové náklady 3 548 083 Kč
Dotace MF 1 900 000 Kč
Hospodaření v lesích – umělá obnova sadbou
Celkové náklady 95 745 Kč
Dotace ZK 56 700 Kč
Přehled dotací v roce 2004
Rekonstrukce soch Sv. Jana Nepomuckého
Celkové náklady 297 500 Kč
Dotace od Fond kultury ZK 200 000 Kč
Dopravní značení v obci Bánov
Celkové náklady 491 017 Kč
Dotace ZK 119 466 Kč

Sledujte nás i na sociálních sítích