INFO: +420 572 646 121 | ou@obec-banov.cz
Dnes je 22. května 2024 a svátek má Emil 16°C | Zítra Vladimír 19°C

Hřbitov

HŘBITOV

Provozní doba – pohřebiště je místo veřejně přístupné:


letní období

5:00 – 21:00 hod.

zimní období

6:00 – 18:00 hod.


Kontakt: Pavel Janča, správce hřbitova, tel. 737 85 15 46.

Řád veřejného pohřebiště  obce Bánov

 

Poplatky

Poplatky za nájem a služby spojené s nájmem hrobových míst se řídí platným ceníkem:

Ceník nájmu a služeb na veřejném pohřebišti platný a účinný od 1. 12. 2013

V souladu s platnou legislativou se stanovený poplatek skládá ze 2 částí:

za nájem hrobového místa,  
za služby spojené s provozem hřbitova na 1 m2.
1) Nájemné hrobového místa

patří do kategorie regulovaného nájemného, kde je obec povinna řídit se Výměrem MF ČR platného pro daný rok a ve kterém se podle počtu obyvatel uvádí, že pro naši obec platí max. částka ve výši 25,– Kč/m2.  

2) Služby spojené s provozem hřbitova

spadají do kategorie věcně regulovaného nájemného, což znamená, že mají vycházet ze skutečných nákladů, které vynaložila obec na provoz hřbitova. Do těchto nákladů patří vývoz odpadu, vodné a stočné, elektřina, opravy a materiál, údržba zeleně, letní a zimní úklid, evidence. 

Seznam volných hrobových, volných schránek kolumbária a také informace o platbách jsou k dispozici na Obecním úřadě v Bánově, tel 572 646 121.

Nabídka údržby a péče o hroby

Andělské služby

Sledujte nás i na sociálních sítích