INFO: +420 572 646 121 | ou@obec-banov.cz
Dnes je 6. června 2023 a svátek má Norbert 16°C | Zítra Iveta/Slavoj 18°C

Realizované projekty

-
Rok 2023

EFEKTIVNÍ A MODERNÍ KOMUNIKACE OBCÍ SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR


Projekt EFEKTIVNÍ A MODERNÍ KOMUNIKACE OBCÍ SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR byl financován prostřednictvím programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

„PSZ KPÚ Bánov“

Projekt „PSZ KPÚ BÁNOV“ byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem obchodu a průmyslu a Národním plánem obnovy.

Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově v obci Bánov

Projekt REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH NA HŘBITOVĚ V OBCI BÁNOV byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku v obci Bánov

Projekt REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI BÁNOV byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a interiéru budovy Obecního úřadu Bánov

Projekt REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ A INTERIERU BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU BÁNOV byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Zaměstnání v mikroregionu Východní Slovácko

Projekt ZAMĚSTNÁNÍ V MIKROREGIONU VÝCHODNÍHO SLOVÁCKA byl spolufinancován Evropskou unií.

Stavební úpravy chodníku a výstavba parkovacích stání v obci Bánov

Projekt STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ A VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI BÁNOV byl spolufinancován Evropskou unií.

Protipovodňová opatření obce Bánov

Projekt PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE BÁNOV byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Oprava místní komunikace Pod Hradem v obci Bánov

Projekt MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD HRADEM V OBCI BÁNOV byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Oprava místní komunikace Lán v Bánově

Projekt  OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE LÁN V BÁNOVĚ byl spolufinancován Evropskou unií.

Výstavba chodníku v obci Bánov – Chodník a VO Šraňky

Projekt VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI BÁNOV – CHODNÍK A VO ŠRANKY byl spolufinancován Evropskou unií.

Oprava chodníků s bezbariérovým řešením a osvětlením přechodů, k. ú. Bánov

Projekt OPRAVA CHODNÍKŮ S BEZBARIÉROÝM ŘEŠENÍM A OSVĚTLENÍM PŘECHODŮ, K. Ú. BÁNOV byl spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu obce Bánov

Zateplení objektu č. p. 428, Bánov

Projekt ZATEPLENÍ OBJEKTU Č. P. 428, BÁNOV byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce sportovně rekreačního areálu v Bánově

Projekt REKONSTRUKCE SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU V BÁNOVĚ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

„Na hřiště do Bánova, tam je vždy zábava“

Projekt NA HŘIŠTĚ DO BÁNOVA, TAM JE VŽDY ZÁBAVA byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Pořízení nové požární techniky – nákup cisternové stříkačky

Projekt POŘÍZENÍ NOVÉ POŽÁRNÍ TECHNIKY – NÁKUP CISTERNOVÉ STŘÍKAČKY byl spolufinancován Zlínským krajem.

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Bánov 2016

Projekt SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE BÁNOV byl realizován s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2016.

Veřejně prospěšné práce

Projekt VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Zateplení objektu č. p. 428, Bánov

Projekt ZATEPLENÍ OBJEKTU Č. P. 428, BÁNOV byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

„Rekonstrukce dětského hřiště“

Projekt REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

„ZŠ J. Bublíka v Bánově – Rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa“

Projekt ZŠ J. BUBLÍKA V BÁNOVĚ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – 2. ETAPA byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

IROP "Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku v obci Bánov" – SO 02 Chodník

Projekt IROP REKONTRUKCE KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI BÁNOV – SO 02 CHODNÍK – byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Dotace pro jednotky SDH obcí

Program DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ – POŘÍZENÍ NOVÉ POŽÁRNÍ TECHNIKY – NÁKUP DOPRAVNÍHO AUTPMOBILU v roce 2019 v rámci spolufinancování Programu MV-GŘ HZS ČR "Dotace pro jednotky SDH obcí" je spolufinancován Zlínským krajem.

Sledujte nás i na sociálních sítích