INFO: +420 572 646 121 | ou@obec-banov.cz
Dnes je 12. července 2024 a svátek má Bořek 24°C | Zítra Markéta 22°C

Realizované projekty

FVE pro obec Bánov

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je instalace fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť na objektech Obecního úřadu, Hasičského domu a Zdravotního střediska obci Bánov.
Celkový instalovaný výkon FVE je 36,19 kWp.

Projekt: Oprava parkoviště v obci Bánov

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Hlavním cílem projektu je udržení vody v krajině pomocí výměny ploch, které jsou nepropustné za propustné. Dešťová voda tak bude zadržena v předmětné lokalitě.

Realizace projektu: březen 2023 – srpen 2023

Projekt: Obnova soustavy veřejného osvětlení Bánov

Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost systému veřejného osvětlení v obci Bánov. Předmětem projektu je doplnění 14 ks nových LED svítidel a výměna 279 ks svítidel za nová svítidla s LED světelnými zdroji. Realizací projektu dojde k úspoře primární elektrické energie min. 80,68 %.
„Projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a finanční podpory Evropské unie.“

Projekt: Vybavení pro kulturní akce obce Bánov

Vybavení pro kulturní akce obce Bánov je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo pořízením skákacího hradu zlepšit podmínky kulturních akcí pro rodiče s dětmi, umožnit jejich začlenění do komunity obce a přeneseně i pozitivně ovlivnit kvalitu života obyvatel obce.

EFEKTIVNÍ A MODERNÍ KOMUNIKACE OBCÍ SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR


Projekt EFEKTIVNÍ A MODERNÍ KOMUNIKACE OBCÍ SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR byl financován prostřednictvím programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

„PSZ KPÚ Bánov“

Projekt „PSZ KPÚ BÁNOV“ byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem obchodu a průmyslu a Národním plánem obnovy.

Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově v obci Bánov

Projekt REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH NA HŘBITOVĚ V OBCI BÁNOV byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku v obci Bánov

Projekt REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI BÁNOV byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a interiéru budovy Obecního úřadu Bánov

Projekt REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ A INTERIERU BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU BÁNOV byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Zaměstnání v mikroregionu Východní Slovácko

Projekt ZAMĚSTNÁNÍ V MIKROREGIONU VÝCHODNÍHO SLOVÁCKA byl spolufinancován Evropskou unií.

Stavební úpravy chodníku a výstavba parkovacích stání v obci Bánov

Projekt STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ A VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ V OBCI BÁNOV byl spolufinancován Evropskou unií.

Protipovodňová opatření obce Bánov

Projekt PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE BÁNOV byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Oprava místní komunikace Pod Hradem v obci Bánov

Projekt MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD HRADEM V OBCI BÁNOV byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Oprava místní komunikace Lán v Bánově

Projekt  OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE LÁN V BÁNOVĚ byl spolufinancován Evropskou unií.

Výstavba chodníku v obci Bánov – Chodník a VO Šraňky

Projekt VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI BÁNOV – CHODNÍK A VO ŠRANKY byl spolufinancován Evropskou unií.

Oprava chodníků s bezbariérovým řešením a osvětlením přechodů, k. ú. Bánov

Projekt OPRAVA CHODNÍKŮ S BEZBARIÉROÝM ŘEŠENÍM A OSVĚTLENÍM PŘECHODŮ, K. Ú. BÁNOV byl spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu obce Bánov

Zateplení objektu č. p. 428, Bánov

Projekt ZATEPLENÍ OBJEKTU Č. P. 428, BÁNOV byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce sportovně rekreačního areálu v Bánově

Projekt REKONSTRUKCE SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU V BÁNOVĚ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

„Na hřiště do Bánova, tam je vždy zábava“

Projekt NA HŘIŠTĚ DO BÁNOVA, TAM JE VŽDY ZÁBAVA byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Pořízení nové požární techniky – nákup cisternové stříkačky

Projekt POŘÍZENÍ NOVÉ POŽÁRNÍ TECHNIKY – NÁKUP CISTERNOVÉ STŘÍKAČKY byl spolufinancován Zlínským krajem.

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Bánov 2016

Projekt SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE BÁNOV byl realizován s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2016.

Veřejně prospěšné práce

Projekt VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

„Rekonstrukce dětského hřiště“

Projekt REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

„ZŠ J. Bublíka v Bánově – Rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa“

Projekt ZŠ J. BUBLÍKA V BÁNOVĚ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – 2. ETAPA byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotace pro jednotky SDH obcí

Program DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ – POŘÍZENÍ NOVÉ POŽÁRNÍ TECHNIKY – NÁKUP DOPRAVNÍHO AUTPMOBILU v roce 2019 v rámci spolufinancování Programu MV-GŘ HZS ČR "Dotace pro jednotky SDH obcí" je spolufinancován Zlínským krajem.

Modernizace sběrného dvora v obci Bánov

Projekt MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA V OBCI BÁNOV byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Sledujte nás i na sociálních sítích